Den ny opera valkyrien
Den Ny Opera Rhinguldet sommer 2019